Обвързване на сметка с аналитичен признак Въпрос на Евелина Боянова Михова 1452 видян

Здравейте,

въпреки че вече няколко месеца работя с програмата и всичко текущо ми е осчетоводено-с лутане, питане ,четене и т.н. още не мога да си обясна как точно става обвързването на сметката с аналитичния признак и дали после при осчетоводяването сметката ще познае съответния признак?

Конкретно питам:см.101 основен капитал - как да създам към нея аналитичен признак? Избирам сметката от сметкоплана и после добавям аналитичен признак - основен капитал като главна аналитичност ли?

Благодаря предварително 

2 Отговора

user-photo
scarletrumy на 2012-10-26 8 - Беше ли полезен отговорът?
Избирате от менюто Операции/Сметкоплан. Щраквате с мишката върху сметка 101, при което се извежда екран за задаване на салда и обороти по сметката. Избирате настройка Салда по аналитични признаци, при което се открива допълнителна област от екрана.
Избирате бутон Добави и добавяте аналитичните признаци, които сте създали предварително и за които имате начално салдо.
Задаване на начално салдо по сметка и аналитичен признак не винаги е необходимо.
Задължително е при сметки и аналитични признаци, по които се отчитат валути.
Друг пример е следния - С аналитичен признак ДА:МАШИНА водите едновремнно сметка 204 и 2414. За да покажете на програмата каква част от салдото по аналитичния признак е съвместно със сметка 204 и каква по 2414 трябва да го заредите от документа сметкоплан по гореописания начин. За повече информация можете да прегледате видео урок Номенклатури и персонал, който се стартира от следния линк http://plusminus.com/bg/video/nomenclatures-and-staff
user-photo
Евелина Боянова Михова на 2012-10-26 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря много!

Добави отговор