ОТНОСНО ИЗЛИЗАНЕ НА ТРУДОВ8ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ Въпрос на 128 видян

ЗДРАВЕЙТЕ,КЪДЕ В НАСТРОЙКИТЕ ТРЯБВА ДА ОТИДА ЗА ДА МИ ИЗЛИЗА ВЪВ ВЕДОМОСТТА ТРУДОВИЯТ СТАЖ НА

СЛУЖИТЕЛИТЕ И ДА ГО ВИЖДАМ В РПЗ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се извежда колона Стаж в Разчетно-платежна ведомост е необходимо:
- В поле Шаблон да се посочи шаблона, с който ще се извежда справката;
- Да се избере бутон Промяна разположен под името на шаблона;
- В отворилия се екран да се маркира Стаж;
- Промяната се записва с избор на бутон Запис. Ако се променя стандартен шаблон след записа се създава негово копие и при извеждане на справката за шаблон следва да се посочва създаденото копие.

Добави отговор