ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА +ФЕ С ПРАВО НА ДДС И БЕЗ ПРАВО НА ДДС - ПМ7 Въпрос на svetla mitreva 374 видян

Здравейте, когато имам в една фактура покупка две /премер / услуги -една с право на ДДС и една без право на ДДС, как се извършва въвеждането, така че да се получи крайната сума на фактурата

В ПМ 6 имяше клетки под /Дневници по ДДС / -сума ЧДК 20%; сума ДК 20% ; сума БДК и т.н във клетка ДК 20% въвеждах сумата с право на ДДС , а в сума БДК , тази без право на ДДС и крайната сума се получаваше , както фактурата се отразяваше в Дневниците по ДДС - ПРАВИЛНО, а сега КАК

3 Отговора

user-photo
Ани Иванова на 2019-09-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
Позволявам си да допълня въпроса Ви с конкретен пример -как се осчетоводява следната фактура от БТК- в нея имаме няколко такива операции - телефонни услуги с 20% ДДС, ползвани услуги за лични цели, апарати на лизинг - т.е. лизингови вноски, лихва по лизинг, други - дарения
user-photo
Плюс Минус на 2019-09-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се въведе фактура с 20% ДДС и без право на данъчен кредит е необходимо в помощното меню с настройки в поле Данък да се избере С право на частичен ДК и в стартираните полета Сума ЧДК 20%, Сума ДК 20 % и тн.да се въведат сумите на съответните данъчни основи.
user-photo
svetla mitreva на 2019-09-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря, получи се!

Добави отговор