ОПИС НАЛИЧНИ АКТИВИ Въпрос на НАТАША ПЕТРОВА 1312 видян

Здравейте, при въвеждане на опис на налични актини -опа същият не ми излиза в дневника по ЗДДС, а задавайки склад ми натрупва количествата вместо 1бр те стават 2-а броя, моля отговорете ми какви настройки трябва да направя за да се отстрани проблема

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-10-11 0 - Беше ли полезен отговорът?
Основни насоки при работа с документа -ОПА:
1. Активите и контрагентите се извикват от АП (в случай, че в документа не се зареждат фактурите, с които са закупени активите).
2. По подразбиране като дата на документа се извежда текущата дата - да се промени при необходимост - тази дата "насочва" описа в дневниците за съответния месец.
3. След запис на документа, при извеждане на ДДС дневниците, се включва отметка Включи описите за регистрация по ДДС (док. тип -ОПА).
user-photo
НАТАША ПЕТРОВА на 2016-10-11 0 - Беше ли полезен отговорът?
Това го разбрах, но осчетоводяването на описа в склад дава грешка, натрупва стоките като количество, ако сме имали наличност 1 бр по задавайки склад в описа в склада се осчетоводява още 1бр стока и така в склада се явяват 2-а броя наличност
user-photo
Плюс Минус на 2016-10-11 1 - Беше ли полезен отговорът?
Описът се използва само за нуждите на ДДС. Стоките вече са заприходени - със съответен документ или зададени като начално количество (в склада или счетоводството). В описа за налични активи не се избира склад.

Добави отговор