Ново перо за начисления Други суми с ДОД Въпрос на msariyska 487 видян

Как да създам ново перо, което да е облагаемо с осигуровки и ДОД. По перота ще се начисляват суми различни от основна заплата, процент прослужено време, ДМС и т.н.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-11-03 0 - Беше ли полезен отговорът?
Препоръчително е да се използват вече съществуващите пера в екран Заплати.
Ако начислението е с постоянен характер може да се използва перо 115 ИРЗ.
Ако начислението е с непостоянен характер – 107 Премия.
Подробна информация за начисленията с посотоянен и непостоянен характер може да се намери в раздел Блог с име на статията Облагаеми начисления формиращи ФРЗ с постоянен и непостоянен характер.

Добави отговор