Нова версия на "банкови операции" Въпрос на Global 3065 видян

Как се осчетоводява плащане на фактура във валута USD, платена през банкова сметка в EUR с новата версия на банковите операции?

Срещам същия проблем с плащането на фактури в лева платени от валутна банкова сметка!!

Със стария шаблон се закриваха плащанията и даже автоматимно се изчисляваше валутната разлика.

Новия шаблон има недостатъци от такъв вид разплащания!
Моля обърнете внимание, предполагам и други колеги срещат същия проблем!

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-01-22 3 - Беше ли полезен отговорът?
За отразяване на плащане на фактура във валута:
1.В основния екран на Банкови операции се избират шаблони Банка получаване/плащане пари по фактура валута.
2.Отваря се екран за избор на документи, в който се избира конкретния партньор и се маркира фактурата, по която трябва да се отрази плащането.
3.От падащото меню Валута се избира конкретната валута. Курсът към валутата се извежда автоматично, когато са зададени в екран Валути за съответния ден.
4.С бутон ЗАПИШИ се зареждат операциите в основния екран, но не се записват счетоводни операции в базата. Програмата автоматично изчислява левовата равностойност и при наличие на валутни разлики те се зареждат по сметки 624/724.
5.С бутон ЗАПИШИ ОПЕРАЦИИТЕ се записва документ банково бордеро със съответните счетоводни контировки и фактурата се закрива.
user-photo
Global на 2015-01-22 2 - Беше ли полезен отговорът?
Уважаеми системни администратори, работя с програмата от повече от 3 години и принципни съвети не са ми необходими.
Питам конкретни неща и очаквам конкретни отговори, а не по принцип как става.
Не става плащане на фактура в долари през евровата сметка, същото и при пращане на левова фактура през левова сметка, във втория случай полето за вид валута изобщо не е активно.
Много моля, да обърнете внимание на този недостатък, защото ние счетоводителите работим със срокове, а моя конкретно (касаещ питането) изтича в понеделник и до тогава трябва да имам оборотна ведомост към 31.12.2014 г
user-photo
Global на 2015-01-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Уважаеми системни администратори, работя с програмата от повече от 3 години и принципни съвети не са ми необходими.
Питам конкретни неща и очаквам конкретни отговори, а не по принцип как става.
Не става плащане на фактура в долари през евровата сметка, същото и при пращане на левова фактура през левова сметка, във втория случай полето за вид валута изобщо не е активно.
Много моля, да обърнете внимание на този недостатък, защото ние счетоводителите работим със срокове, а моя конкретно (касаещ питането) изтича в понеделник и до тогава трябва да имам оборотна ведомост към 31.12.2014 г
user-photo
Плюс Минус на 2015-01-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Моля, свържете се с обслужващия Ви офис за изясняване на конкретната ситуация.
user-photo
Плюс Минус на 2015-01-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Новият банков документ има същите възможности както и старият.
Разликата е във вида и начина на работа.
Корекциите на сметки и валути при разплащания по документи преди се извършваха в екрана за извеждане на неплатените документи, а сега там само се извежда информация за закриване на задължението/вземането. След избор на бутон Запиши и вмъкване на счетоводните операции в основния екран на банковите операции там могат да се правят корекциите на сметки, валути, аналитичности, суми и др.

Добави отговор