Не се променя синтетичната сметка в Журнал на операциите Въпрос на Плюс Минус 992 видян

Записвам свободна операция в журнала на операциите. След това променям синтетичната сметка, и виждам, че в оборотна ведомост за сметка, оборотите стоят по старата сметка и по новата, вместо само по новата. Каква е причината?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 1 - Беше ли полезен отговорът?
Добре е да се избягва ръчно въвеждане и коригиране на операции в журнала. Понякога остават "нереални обороти", които след промяна не се прехвърлят към новата(променената) сметка, или излизат само в някои справки, а в други-не. Трябва да пуснете Преиндексиране на счетоводни операции от меню Операции/Служебни. Тази функция преглежда всички операции, ще премахне тези "нереални обороти", които са натрупани по няколко сметки. Ще останат само правилните обороти по правилните сметки. Задължително е преди това да направите архив!

Добави отговор