Не се попълват счетоводните амортизации в ГДД по чл.42?! Въпрос на Mariela 159 видян

Счетоводните амортизации са осчетоводени е сметка 603; извадила съм Справки/ Дълготрайни активи/ Счетоводен амортизационен план, Данъчен амортизационен план, Данъчни амортизации по категории активи и са записани.

В декл.по чл.92 е попълнена клетката в "намаления" за годишните данъчни амортизации, но клетката в "увеличения" за счетоводните амортизации е празна.

Как се решавава този проблем?

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-01-24 1 - Беше ли полезен отговорът?
Моля, свържете се с обслужващия Ви офис или посочете данни за контакт, за разрешаване на проблема.
user-photo
Mariela на 2020-01-24 2 - Беше ли полезен отговорът?
Счетоводните амортизации са записани в клетка "Други увеличения на финансовия резултат".

Не знам точно как ще ми помогнат от обслужващият офис. Спазила съм процедурата описана в ръководството на работа, ако се работи по друг начин, моля, опишете го там.

Иначе за себе си реших проблема - няма да използвам ГДД генерирана от ПМ7 - и без това дори и само печатът й не е ОК.

Добави отговор