Не мога да избера нужната аналитичност Въпрос на DimanaP 379 видян

Опитвам се да осчетоводя в новата версия фактура продажба.Трябва да въведа нов клиент,но през екрана на фактурата не става да се избере с инсърт или двойно щракане или десен бутон.Единствено е възможно да се излезе от фактурата и да се отиде в аналитичност и тогава.Това ли е начинът ?

И друг проблем.Фирмата е ЮЛНЦ.Направила съм си нова главна аналитичнос-НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ с поданалитичности.Обаче по никакъв начин не мога да избера някоя от тези аналитичности.От падащато меню е избрано -услуги.Каквото и да напиша ми позволява да избирам от аналитичност РАЗХОДи и надолу.Какъв е начинът да си избирам необходимата ми аналитичност.

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-07-31 4 - Беше ли полезен отговорът?
За да бъде добавен нов клиент във фактура продажба, е необходимо да се маркира главната група КЛИЕНТИ и да се избере клавиш insert от клавиатурата. Отваря се ред за писане, в който се въвежда името на клиента. След това се избира клавиш enter, за да се запише името и отново enter, за да се избере клиента. Данните за клиента се попълват ръчно и след запис на документа, автоматично се попълват като значения на параметрите в аналитични признаци.
Допълнително информация за работа с документа може да откриете в меню Помощ / Счетоводство / Документи / Фактура продажба.
В следваща версия ще бъде отстранен проблемът за избор на услиги, от група различна от избраната.
user-photo
Плюс Минус на 2019-08-02 1 - Беше ли полезен отговорът?
В Сервиз / Настройки / Счетоводство е добавена отметка Избор от всички Аналитични признаци в документите. Когато тази отметка е включена, програмата ще позволи избор на аналитичност от главна група различна от зададената.
Необходимо е да изтеглите отново версията, получена по имейл и да инсталирате в същата папка.

Добави отговор