Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1912 видян

Подадено е уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ, но лицето не се явява на работа. Как следва да се прекрати правоотношението?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2014-07-31 0 - Беше ли полезен отговорът?
1. Маркира се служителя и от Справки/ Личен състав/ Издадени документи подробно се отваря вече записания ТД
2. От падащото меню срещу Код корекция се избира 2- Заличаване
3. Записва се документа с направените промени като трябва да се избере да фигурира като Неподаден
4. От Операции/ Дискета ТД се формира файл за уведомление

Добави отговор