Несъответствие между рекапитулация и ведомост Въпрос на Katya 602 видян

Здравейте, бих искала да попитам на какво може да се дължи разлика между чистата сума в рекапитулация и подробна ведомост?

В рекапилуцията разликата между начисления и удръжки не е равна на сума за получаване.

Има служители в неплатен отпуск до 30 дни, възможно ли е това да се отразява, ако да къде, и как във всички справки сумите да са еднакви?

Благодаря

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-06-25 1 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е да се провери дали във Ведомост заплати има сума в колона Отрицателна сума за получаване. Ако има в Рекапитулация в поле Сума за получаване сумата се пресмята като от сумата за получаване се изважда отрицателната сума.
Ако във Ведомостта няма отрицателна сума, моля свържете се с обслужващия Ви офис за изясняване на проблема.

Добави отговор