Неспазено предизвестие от работника Въпрос на Плюс Минус 3458 видян

Как да въведа в програмата сума на обезщетение по чл. 220-за неспазено предизвестие, коeто работника трябва да изплати на работодателя. Може ли да се удържи от заплатата?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-09-08 11 - Беше ли полезен отговорът?
В чл. 272 от Кодекса на труда са регламентирани удъжките, които могат да се правят от трудовото възнаграждение. Обезщетението за неспазено предизвестие не е сред тях, което означава, че нямате право да го удържите от заплатата и съответно не се отразява във ведомостта. В Плюс минус няма перо във фиша, което се използва за изплащане на обезщетение за неспазено предизвестие от работника на работодателя, понеже, както е посочено по-горе, то не трябва да фигурира в начисленията. Перо 119 е предвидено за обратния случай, когато сумата се изплаща от работодателя, и не е подходящо, защото ще начисли ДДФЛ върху сумата на обезщетението.

Добави отговор