Неравнение между сметка 304 и група Стоки Въпрос на Плюс Минус 1611 видян

Имам следния проблем-салдото по сметка 304 е една сума, оборота на група СТОКИ в аналитични признаци е друга сума. Как да разбера коя е вярната?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 2 - Беше ли полезен отговорът?
Първо трябва да установите причината за неравнението - различие в начално състояние или различие в обороти. Ако причината е различие в началното състояние трябва да изравните началните състояния по синтетична сметка Стоки и аналитично ниво на група Стоки. В случай, че причината е неравнение в дебитен или кредитен оборот трябва да се проверят счетоводните операции като се използва един от следните начини:
1/ Оборотна ведомост/Синтетична - чрез двукратно щракване с десен бутон на мишката върху стойността на дебитния или кредитния оборот на сметката /в случая 304/ се стартира екран с всички операции, по които 304 е дебитирана или съответно кредитирана. Тук може да се видят операции, в които сметката е използвана с аналитичен признак, който не е от групата, за която търсим равнение.
2/ Оборотна ведомост/За аналитичност - справката показва избраните аналитични признаци с кои синтетични сметки са използвани в операции.
3/Хронологична оборотна ведомост/Подробна/За сметка - справката извежда хронология в хронологичен ред операциите с избараната синтетичната сметка, вкл. и аналитичните признаци, с които е използвана.
4/Хронологична оборотна ведомост/Подробна/За аналитичност - справката извежда в хронологичен ред операциите с избарания аналитичен признак, вкл. и синтетичните сметки, с които е използван.

Добави отговор