Неприключена сметка от гр. 70 Въпрос на Плюс Минус 1282 видян

След извеждане и запис на приключвателни операции, при извеждане на синтетична оборотна ведомост, една от сметките от гр. 70 остава неприключена. Защо?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-17 1 - Беше ли полезен отговорът?
Пуснете Отчети/Хронологична ведомост за сметка. Ако там няма салдо, пуснете преизчисляване на оборотите. Задължително го направете на локална версия и преди това направете архив. Такива салда обикновено остават, когато ръчно са променяни операции в журнала на операциите.

Добави отговор