Неплатен отпуск по чл.167а от Кодекса на труда Въпрос на Плюс Минус 2032 видян

Майка се връща от майчинство и подава молба за неплатен отпуск по чл.167а от КТ - за отглеждане на дете до 8г. Как трябва да се отрази отсъствието в ПЛЮС МИНУС?

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-04-29 3 - Беше ли полезен отговорът?
Според чл.167а от Кодекса на труда, всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение, при поискване, има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител с негово съгласие.

Отсъствието се въвежда в ПЛЮС МИНУС по следния начин:
1.От Заплати, се избира бутон „Отсъствия“.
2.Натиска се бутон "Добави" и се избира отсъствие с код 41.За отглеждане на дете до 8г.по чл.167а от КТ.
3.Въвежда се периодът, за който лицето ще е в отсъствие. Не е нужно ползването на отпуск от този, полагащ се на другия родител, да се въвежда на нов ред или с друг код отсъствие.
4.Натиска се бутон "Запиши".
user-photo
eellii на 2016-09-01 1 - Беше ли полезен отговорът?
Във ведомостта този отпуск е посочен като неплатен отпуск не става ясно че е отпуск по чл.. 167 а как може да се коригира това

Добави отговор