Неплатен отпуск на две основания в един месец Въпрос на katedy 614 видян

Здравейте, пускаме служители в неплатен отпуск за 30 дни по чл.160 ал.1, което е до 10.05., а от 11.05. до 30.06. неплатения отпуск е без стаж. Как се начисляват ЗОВ в този случай? През м.05 вноските за сметка на работодалея са до 10-ти, след което са за сметка на лицето, но в м.06 8-те % излизат със знак минус в Сума за плащане.

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-04-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1, б) за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой.

В Плюс Минус, когато неплатения отпуск без стаж е по желание на лицето се използва код 31 Непл.отпуск без тр.стаж(лице), когато вноските са за сметка на работодателя кода на отсъствието е 9 Непл.отпуск без тр.стаж(р-л).
При необходимост за месец юни сумата за получаване може да се коригира ръчно.
user-photo
katedy на 2018-04-12 1 - Беше ли полезен отговорът?
А 30-те дни със стаж, които им се полагат в годината ще им се зачетат ли за стаж, с използването на перо 9? Интересува ме да не ощетим служителите с признаването на трудов стаж при ползването на неплатен отпуск за 30 дни?
user-photo
Плюс Минус на 2018-04-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Дните неплатен отпуск с осигурителен стаж се въвеждат с код на отсъствието 27 Неплатен отпуск (лице), когато е по желание на лицето или с код - 2 Неплатен отпуск (раб-л), когато вноските са за сметка на работодателя.

Добави отговор