Неплатени фактури Въпрос на Плюс Минус 2425 видян

Бих искал новата счетоводна година да започна в нова база, как да прехвърля само неплатените фактури?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-10-18 2 - Беше ли полезен отговорът?
Съществуват два начина:
1. В старата база:
Операции/Трансфер на операции/Запис от операции с тип -ФЕ, +ФЕ и отметка "При запис да се записват само информационните редове на неплатените документи". После в новата база се прави четене чрез Операции/Трансфер на операции/Четене на записания файл.
2. Сметкоплан/Салда по аналитични признаци/Салда по документи - ръчно въвеждане на неплатените документи.

Добави отговор