Начисляване на допълнителни възнаграждения на напуснало лице Въпрос на NEDYALKA 413 видян

Здравейте,

След проверка на ИТ има предписание за начисляване на професионален стаж на напуснало преди 3 месеца лице. Как да се начисли сумата в текущия месец. Възможно ли е това без да се правят корекции в назад месеца на напускането. При въвеждане на сумата в поле ФРЗ от предходни месеци програмата начислява само данък. При излизане от програмата и последващо влизане информацията не се е запомнила. Лицето не излиза в Д1.

Благодаря предварително

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-09-07 1 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е сумата да се начисли в месеците, за които се отнася и в които лицето има поне 1 отработен ден. За целта в работен месец се избира месеца, за който е сумата. Маркира се лицето, в екран заплати се въвежда сумата и се избира бутон Запиши (не се избира бутон Автоматично начисляване). Необходимо е да се направи корекция на декларации образец 1 и образец 6.

Добави отговор