Начално салдо в Справка Банка и Каса Въпрос на Плюс Минус 2282 видян

Защо при извеждане на справка за валутни сметки или валутна каса от Справка Банка и Каса, не се извеждат началните салда?
Началните салда са заредени в лева и валута в сметкоплана и в Аналитични признаци.
Има ли още нещо, което пропускам.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-14 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да излязат началните салда на валутните сметки в справката Банка и каса, трябва да ги заредите през екрана на сметкоплана Салда по аналитични признаци. Обърнете внимание, че има две възможности при запис - да се добавият към въведените суми за начални салда в екран Аналитични признаци (АП) или да се запишат като текущи, т.е. старите суми в екаран АП да се изтрият и на тяхно място да се запишат нови.

Добави отговор