Набиране на първоначални салда по фактури Въпрос на 1302 видян

Как мога да въведа при започване на нова фирма салдата по фактури от клиенти и доставчици,за да може при разнасяне на банкови документи да се обвързват плащанията

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-01-25 2 - Беше ли полезен отговорът?
Документите се въвеждат по следния начин:
1. От меню Операции/ Сметкоплан се избира сметка 401/411 и се въвежда начално салдо. Данните се записват с бутон Запиши.
2. Натиска се бутон Салда по АП и се добавят всички Доставчици/Клиенти за които има начално салдо.
3. След запис на началните салда по контрагенти (бутон Запис) се натиска бутон Салда по документи. Отваря се екран, в който се въвеждат последователно всички неплатени документи.
Подробна информация за работа с меню Салда по документи може да намерите на сайта в раздел Ръководства/ Счетоводство/ Сметкоплан / Салда по документи.

Добави отговор