НАЧАЛНИ САЛДА И ФАКТУРА ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА ПРОДЪЛЖЕНИЕ Въпрос на SOLEI06 847 видян

Това го разбрах,но тази фактура ще фигурира в началните салда и не ми позволява да дублирам същия номер фактура,а въпроса ми е как към тази фактура от началните салда да добавя ДДС в януари 2016 и да излиза фактурата като неплатена с цялата си стойност.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-01-07 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да се изведе документът в Дневник покупки за месец януари, може да се въведе по следния начин:
- От меню Документи (F4) се стартира Мемориален ордер с МО и файл mo.xls.
- В поле Дата се въвежда дата на фактурата, съответно в поле Номер – номера на фактурата.
- В поле Партньор от екран АП се избира доставчика.
- От бутон Основание за дневници по ДДС – се избира последователно покупка, фактура и тип на сделката.
- В поле Сума на док.- стойността на документа с ДДС; в поле Сума ДДС – размера на данъка; в поле Месец – 201601.
- Не се въвеждат счетоводни операции.

Добави отговор