НАЛИЧНОСТ ПО ОБЕКТИ Въпрос на 160057269 1516 видян

Как мога да проверя наличността на стоки в даден обект при положение, че нямам модул Склад.

 

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2012-08-24 2 - Беше ли полезен отговорът?
Как са въвеждани тези стоки в обекта? При положение, че нямате модул склад, как са отразени стоките в обектите? Допълнителен АП ли е въвеждан или? Необходима ни е по-подробна информация, за да отговорим на въпроса Ви. Ако желаете може да се свържете с обслужващия Ви офис и по телефон.
user-photo
160057269 на 2012-08-24 1 - Беше ли полезен отговорът?
Като осчетоводявам закупени стоки с фактура избирам склад (магазин) в дясно, като осчетоводявам касови продажби с КП избирам също склад (магазин). Искам в резултат на осчетоводените фактури и касови продажби да видя каква наличност ми е останала в обекта.
user-photo
Плюс Минус на 2012-08-24 1 - Беше ли полезен отговорът?
В модул Счетоводство има справки, в които можете да проследите движението в обекта, но само стойностно - оборотите.
Относно справки за движение и наличност в склада, това са складови справки и съответно са достъпни само в модул Склад.
user-photo
160057269 на 2012-08-24 0 - Беше ли полезен отговорът?
Кои са тези справки?
user-photo
Плюс Минус на 2012-08-24 2 - Беше ли полезен отговорът?
Обороти между аналитичности и оборотна ведомост за сметка

Добави отговор