Може ли в Декларация образец 6 да се подадат данни за повече от един месец? Въпрос на Плюс Минус 1543 видян

Трябва да подам Декларация обр. 6 с данни за изплатени заплати за месец април и изплатен аванс за месец май. Може ли това да стане с една декларация или трябва да подам две отделни?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-07-21 4 - Беше ли полезен отговорът?
В Декларация 6 има четири полета с код за вид плащане-заплати изплатени, начислени, аванс, извънтрудови. Могат да се подават данни за до четири месеца в една декларация. Във всяко от полетата трябва да посочите датата на съответното плащане, и месеца, за който се отнася. В случая няма проблем да подадете данните с една декларация 6. Срещу кода за вид плащане Аванс, посочете датата на плащане на аванса и месеца, от който да се вземат данните(м. май). В същата декларация, срещу код за вид плащане Заплати-изплатени посочете датата на която за изплатени заплатите за месец април, и в полето "Влизат данните от месец" посочете април във формат yyyymm

Добави отговор