Майка прекъсва отпуск за отглеждане на дете до 2 години Въпрос на Плюс Минус 890 видян

Майка прекъсва по-рано отпуска си за отглеждане на дете до 2 години и се връща на работа. Как трябва това да се отрази в ПЛЮС МИНУС?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-06-01 2 - Беше ли полезен отговорът?
Изпълняват се следните стъпки:

1.В Заплати се влиза в екран Отсъствия. Крайната дата на отсъствието се променя, така че да съвпада с последния ден, в който лицето действително ползва отпуска.
2.Избира се Документи/Парични обезщетения и помощи от ДОО/Декларация за промяна на обстоятелствата – прил.12. Попълва се и се разпечатва.
3.Отваря се Документи/Опис парични обезщетения. От падащото меню в поле „Вид документ“ се избира "3: Заявление-декларация за промяна на обстоятелствата". Не е нужно посочването на приложения. Натиска се бутон „Запиши“.
4.Дискетата, която се подава в НОИ се извежда по обичайния начин – от Операции/Дискета обезщетения ДОО.

Добави отговор