МЛАДИ ЖИВОТНИ Въпрос на 1347 видян

В КАКВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И КЪДЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ  ЗАВЕДЕНИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МЛАДИ ЖИВОТНИ- С/КА 311? СЛЕД МНОГОКРАТНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА В СМЕТКОПЛАНА, КАТО АНАЛИТИКА В АНАЛИТИЧНИ ПРИЗНАЦИ, ПРИ ПРОДАЖБАТА ИМ И ОТРАЗЯВАНЕТО ЗА ОТЧИТАНЕ В СКЛАДА, В КРАЙНА СМЕТКА ИЗЛИЗА ДУБЛИРАНА СУМА И КОЛИЧЕСТВО, А В НАЛИЧНОСТИТЕ КЪМ МОМЕНТА ИЗЛИЗА, ЧЕ СЪЩИТЕ МЛАДИ ЖИВОТНИ СА ВСЕ ОЩЕ НАЛИЧНИ И НЕ СА ПРОДАДЕНИ?

4 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-12-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
За отчитането на сметки в сметкоплана, които предполагат задаване на количествени начални салда се извършват следните действия:
1. Записва се началното салдо за синтетичната сметка(във вашия случай сметка 311) и се натиска бутон Салда по АП.
2. В екран Салда по АП се маркира, че сметката е количествена. При задаване на начални салда по АП към количествената сметка освен колона за салдо ще се зареди и колона за количество.
3. Избират се от бутони Добави/Добави група аналитичностите от екран АП. Въвеждат се количество и салдо.
4. Натиска се бутон Запис и в резултат, когато се отвори екран АП се вижда освен начално салдо стойност и начално количество.
Важно!За да се запишат началните салда и начални количества в екран Аналитични признаци, е необходимо да се маркира отметка Запис като текущи начални салда в аналитични признаци.
user-photo
на 2015-12-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
ВСИЧКО Е НАПРАВЕНО ТАКА, КАКТО И ВИЕ ОПИСВАТЕ. ИЗТРИХ ВСИЧКО, КАСАЕЩО С/КА 311- И КОЛИЧЕСТВО, И НАЧАЛНО САЛДО... ВЪВЕДОХ ВСИЧКО ОТНОВО, НО ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ФАКТУРА ЗА ПРОДАЖБА, ОТНОВО ИЗВЕЖДА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЛИПСАТА НА СРЕДНА ЦЕНА И КОЛИЧЕСТВО. СПОРЕД МЕН ПРОБЛЕМЪТ ИДВА ОТ САМАТА ФОРМА НА ФАКТУРАТА, В КОЯТО НЯМА ЗАЛОЖЕНА ОПЦИЯ ЗА КОНТИРОВКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА МЛАДИ ЖИВОТНИ. КАК ДА ВЪВЕДА ВЪПРОСНАТА ФАКТУРА?
user-photo
Плюс Минус на 2015-12-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
1.Проверете дали аналитичностите в екран Аналитични признаци към сметка 311 са зададени да бъдат количествени.Количествени са онези, които са оцветени в розово и при тях се следи количество, средна цена и мярка т.е. трябва да имат зададени параметри КОЛИЧЕСТВО, МЯРКА, СР.ЦЕНА и ЦЕНА.
2.В изходящите фактури програмата прави проверка за наличие на средна цена. Червеният надпис СЦАП означава че няма средна цена в Аналитични признаци, а СЦ – че липсва такава в склада. Ако документът въпреки това се запише, това ще доведе до незаписване на сума в счетоводните операции по изписването.
За да се изясни проблема, може да се обърнете към обслужващия Ви офис.
user-photo
на 2015-12-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
ДА, ВСИЧКО Е ТАКА НАПРАВЕНО. ПРОБВАХ ДА ВЪВЕДА ФАКТУРАТА КАТО ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ И СТАВА- ИЗВЕЖДА КОЛИЧЕСТВО, СРЕДНА ЦЕНА, ЗАПАМЕТЯВА СЕ. НО ПРИ ОПИТ ДА СЕ ПРОДАДАТ МЛАДИ ЖИВОТНИ, НО НЕ КАТО ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ ИЛИ СТОКИ, НЕ СТАВА- ИЗВЕЖДА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО И ЛИПСА НА СРЕДНА ЦЕНА, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ СЪЩИТЕ СА ВЪВЕДЕНИ. ДА НЕ БИ ПРОБЛЕМЪТ ДА Е В ЗАВЕЖДАНЕТО В САМИТЕ АНАЛИТИЧНИ ПРИЗНАЦИ- ДАЛИ ДА Е МАТЕРИАЛ, СТОКА ИЛИ ПРОДУКЦИЯ?

Добави отговор