Лични нужди във фиша на лицето Въпрос на Диана Василковска 1357 видян

Служител получава в натура стойността на мобилните си разговори, разходите за гориво и други р-ди за лек автомобил(служебен), както и стойността на обяда.  За лекия автомобил съставям и Протокол по чл.117 от ЗДДС, защото ползваме ДК, той е 7+1 в съотношение 50 на 50 за лични и служебни.Как трябва да се начислят във фиша на служителя?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-10-18 2 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. В конкретния случай получената в натура стойност на мобилните и другите разходи може да се въведе например по перо 115 ИРЗ. При необходимост перото може да бъде преименувано. Да се има предвид, че промяната в името на някое перо ще се отрази във всички фирми

Добави отговор