Лице на трудов договор и програма "Подкрепа за заетост" Въпрос на НАТАША ПЕТРОВА 1361 видян

Здравейте, фирма е сключила договор с бюро по труда по програма "Подкрепа за заетост" и един от служителите има сключено допълнително споразумение за 1/2 МРЗ като обучаващ се. Въпросът ми е как да въведа полагаемата му се сума от 170лв, като въведа отново нов картон на лицето с код 04 или да въведа сумата от 170 лв като добавка към работната му заплата, но ако избера вторият вариант в коя колона да въведа сумата, предварително Ви благодаря.

4 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2014-10-28 - Беше ли полезен отговорът?
Възнаграждението от допълнителното споразумение за наставник може да отразите на перо 115 ИРЗ. Върху стойността му се начисляват осигуровки и данък. Перото е с постоянен характер и участва при формирането на база за изчисляване на платен отпуск и обезщетения по КТ.
user-photo
НАТАША ПЕТРОВА на 2014-10-28 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря
user-photo
НАТАША ПЕТРОВА на 2014-10-28 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря, но как се въвежда стойността в перо 115 тъй като не ми позволява директен запис
user-photo
Плюс Минус на 2014-10-29 - Беше ли полезен отговорът?
Във вашия случай може да запишете сумата като постоянно разплащателно перо в картона на служителя. Стъпките за въвеждане са следните:
1.В първия ред на таблицата под картона на лицето се натиска клавиш Insert. 2.Отваря се екран “Начисления и удръжки”, от който се избира перо 115.
3.В колона Сума се записва стойността на възнаграждението с постоянен характер и се натиска бутон Запиши.
4.По този начин сумата автоматично ще се отразява всеки месец в екран Заплати в режим Сметнати.
Другият вариант е ръчно всеки месец в екран Заплати да се въвежда стойността по перото и да се начисли заплатата на лицето с бутон Запиши. Това действие се извършва след като са начислени заплатите за цялата фирма.

Добави отговор