Лице без трудов стаж в България, постъпва за първи път на работа Въпрос на МТСП 919 видян

Когато едно лице няма трудов стаж в България и ЕС и постъпва на работа за първи път в България, трябва ли да попълва декларация за постъпване на работа за първи път и издаване на трудова книжка от първия си български работодател? За чия сметка е трудовата книжка в този случай?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-08-08 1 - Беше ли полезен отговорът?
Мнението ни е, че в този случай следва да бъде издадена трудова книжка на лицето за сметка на работодателя. Липсата на трудов стаж в Р.България означава, че до този момент на лицето не е издавана българска трудова книжка, а целта на разпоредбата на чл. 348 от КТ във вр. с чл. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж е именно такава, и за да могат да се правят вписвания на съответните данни в съответствие с изискванията на българското трудово законодателство.

Добави отговор