Липса на средно дневна база Въпрос на katedy 710 видян

Здравейте, трябва да пусна в отпуск служители, но не излизат полагаемите дни платен отпуск и среднодневната база, за да се изчислят. Къде е причината?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-12-12 1 - Беше ли полезен отговорът?
Справка за полагаемите дни платен отпуск може да бъде изведена от Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Полагаем отпуск / Справка за използван полагаем отпуск.
За да бъде изведена коректна справка е необходимо в началото на всяка година платеният отпуск да бъде зареждан, а в края на всяка година остатъкът да бъде прехвърлян.
Подробна информация за това може да откриете в помощта към справката.
Отсъствие платеният отпуск се въвежда от Операции / Отсъствия. За база за изчисляване се взема последният месец, в който лицето има най-малко 10 отработени дни.
Ако програмата не пресмята сума на платения отпуск, проверете дали в предходния месец (или месецът, в който лицето има най-малко 10 отработени дни) имате записана заплата.

Добави отговор