Лепсваци начални салда Въпрос на НАТАША ПЕТРОВА 222 видян

В справа оборотна ведомост/за сметка /на с-ка 304/ избран ап Стоки ми липсват началните салда за 2019г, като си отворя аналитичните признаци там ги има, моля уточнете от къде идва грешката

1 Отговора

user-photo
Костадин на 2020-01-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се изведат начални салда по АП в Оборотна за сметка, те трябва да са заредени в екран Сметкоплан, съответната сметка, бутон САЛДА ПО АП.

Добави отговор