Кредитно известие за аванс Въпрос на bibeto_s 2898 видян

Здравейте!

Новия документ генериран при осчетоводяване на протокол за кредитно известие към авансова фактура генерира операция 4531/709 с плюс освен очакваната 402, 4531/401 с минус. Моля за повече разяснения защо се генерира тази операция :(

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-03-10 4 - Беше ли полезен отговорът?
В документи Фактура покупка и Фактура покупка с търговска отстъпка, във връзка с новите правила относно коригиране размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане, в сила от 01.01.2017 е направено за година 2017 и следващи когато се издава кредитно известие и вида на счетоводната операция е Аванс, документа да не се отразява в дневника за покупките.
В този случай при запис на документа се записва допълнителна счетоводна операция Дт сметка 4531 Начислен ДДС за покупките / Кт сметка 709 Други приходи с положителната стойност на ДДС, който е отразен с отрицателен знак в Протокол корекция по чл. 78, ал. 4 от ЗДДС.
Повече информация може да намерите в раздел Блог / Коригиране ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане.
user-photo
bibeto_s на 2017-03-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
Когато запиша документа Protokol78 счетоводните операции са ок, но в ддс дневника не излиза булстат и име на доставчик, а само ред код 09, дата и сумата. Къде бъркам ?
user-photo
Плюс Минус на 2017-03-10 2 - Беше ли полезен отговорът?
Съгл. чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС в протоколите за корекция на ползван данъчен кредит име и булстат на доставчик не са задължителни реквизити. В документа се посочва само номер и дата на фактурата или кредитното известие.

Добави отговор