Кредитно известие Въпрос на Ана Георгиева 1623 видян

Здравейте,

Съгл. чл. 115 ал. 4 от ЗДДС, освен реквизитите по чл. 114 от закона, известието (Дебитно или Кредитно) задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено и основанието за издаване. В Плюс Минус това става като от полето за Фактура продажба или за Фактура покупка, с двукратно щракване на мишката или клавиша Insert се отвори екрана Избор на документ, в който се избира фактурата, по която е известието. Съдържанието на фактурата, номерът и датата й се попълват автоматично, като могат да се коригират.

Имам едно Кредитно известие  по две доставни фактури, когато извърша горната процедура последователно по двете фактури към, които се отнася ми дава отражение само в едната. Къде бъркам?

1 Отговора

user-photo
scarletrumy на 2012-09-04 4 - Беше ли полезен отговорът?
Не грешите. Трябва в поле Известие към /същото, където сте избрали първата фактура/ да изберете F2 от клавиатурата и да допишете информацията за втория документ, по който се издава известието.

Добави отговор