Коригираща Деклрация 1 при СИРВ Въпрос на Мария Колева 1915 видян

Лице работи при СИРВ за май-септември.

На 14.06.2014г. му е последен ден на длъжност с код 51312004 и договорът му е прекратен считано от 15.06.

От 16.06. лицето постъпва на длъжност с код 42251002 и работи на тази длъжност до края на установения период за СИРВ - 30.09.2014г. Не е клониран, а е въведен като нов служител като замених голяма с малка буква в името му, за да го приеме програмата.

Съответно за всеки месец от май до септември са подавани декларации 1 с попълнена кл.16 - 2000. За месец юни е подадена деклрация 1 с два реда за лицето.

След изтичане на СИРВ съставих коригиращи деклрации 1 за периода на СИРВ 05-09.2014г., като за лицето за месец юни отново има два реда (две коригиращи декларации). При проверка на файла с програмата за декларации1-6 на НАП ми дава грешка за това лице (и по-точно за втория ред за лицето)- "НЕ се допуска въвеждането на различен тип данни т.е. една част от тях да са с Флаг за промяна = 0, а друга с Флаг за промяна=1 за едно и също осигурено лице с ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер, код на задълженото лице, Месец, Година и вид осигурен."

Как да подам коригираща декларация 1 за това лице за месец юни, която трябва да е съответно с два реда?

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2014-11-04 2 - Беше ли полезен отговорът?
Във Вашия случай системата на НАП отхвърля декларация образец 1, тъй като за един и същи вид осигурен и едно и също ЕГН не могат да се подават коригиращи данни на два реда. Затова данните за лицето за месец юни трябва да се обединят на един ред.
За целта:
1. От меню Операции/ Декларация обр.1 и обр.6/ Декларация обр.1 редакция на записани данни отваряте вече записания файл на декларация 1
2. Обединявате данните за лицето на един ред
3. Записвате коригирания файл с избор на бутон Запис
user-photo
Плюс Минус на 2014-11-04 2 - Беше ли полезен отговорът?
Пробваѝте да подадете Коригираща декларация за това лице на два пъти:веднъж за периода до 15.06 и веднага след това друга- за следващия период от 16.06 до края на месеца.

Добави отговор