Корекция спр. чл.73, ал.6 Въпрос на 236 видян

1. При необходимост от корекция за самоосигуряващо лице програмата не генерира справка /махнати са от изключение код 10 и 12/! Защо? Кога ще бъде решен проблема?

2. В справка по чл.73, ал. 6 има разликата в здравните осигуровки на СОЛ, като не се включват ЗО за времето на временна нетрудоспособност. Кога ще бъде решен проблема?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Посочените видове осигурен могат да бъдат изтрити от поле Изключи вид.осиг.
Моля, свържете се с обслужващият Ви офис за разрешаване на проблема със справката и самоосигуряващото се лице.

Добави отговор