Корекция на фактура Въпрос на mnivanova5 205 видян

Въведена е фактура за покупка, която е и платена. Устовява се, че фактурата не е коректно осчетоводена. От журнала на документите с двоен клик се отваря и коригира сгрешната фактурата. След отстраняване на грешката се прави отново запис. Защо след записа на документа в журнала на документите в колона платено стои стойността на фактурата, която е платена, но с отрицателен знак?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
Моля, свържете се с обслужващият Ви офис за изясняване на проблема.

Добави отговор