Корекция на вече подадена Д6 годишна Въпрос на DimanaP 689 видян

Подадох Д6 годишна/13/ за СОЛ.Но без да искам съм разменила сумите за ЗВ и ДЗПО.Как да формирам корегираща Д6 или трябва да я залича и да подам нова вярна? 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-01-11 0 - Беше ли полезен отговорът?
Моля, свържете се със съответната институция (НАП) по поставения въпрос.
За да се формира коригираща Декларация образец 6 от програмата е необхооимо в предварителните настройки от падащото меню Код корекция да се посочи ДА.
За заличаване на декларацията е необходимо:
- от падащото меню Код корекция да се посочи ДА
- след извеждане на декларацията да се избере бутон Корекция и ръчно стойностите да се променят на 0.00.

Добави отговор