Корекция на Приложение № 10 НОИ Въпрос на 471 видян

Миналата година  на лице в отпуск бременност и раждане в програмата е въведен коректно периодът за изплащане на обезщетението , но тъй като преминава и в 2019 година, програмата автоматично е заредила в подаденото удостоверение в НОИ крайна дата 31.12.2018, а не 08.07.2019 г. На въпросното лице не е изплатено обезщетението за м.01.2019 . След справка в НОИ, са казали, че трябва да се подаде корекция на Приложение № 10 с актуалната дата. Какво тряба да се направи в случая? 

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-02-19 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се подаде корекци в т. 1 от раздел I. на подадено приложение №10, е необходимо:
- маркирате служителя и извеждате Справки / Личен състав / Издадени документи подробно;
- от синия бутон в края на реда преотваряте подаденото приложение №10;
- за Вид на подаваните данни избирате Корекция;
- коригирате крайната дата в т. 1 от раздел I;
- с бутон Запиши презаписвате приложението;
- от Операции / Обезщетения ДОО формирате файла с код корекция.

Добави отговор