Корекция на +ФЕ над 12 месеца Въпрос на 1058 видян

Покупна ф-ра от 2015г. Налага се корекция поради сгрешен булстат. При въвеждане с +ФЕ1 и +ФЕ2 със знак + и - и фиксиране да се отрази в текущия дн. покупки, същите не влизат в дневника за текущия период.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-07-05 1 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно Чл. 72, ал. 1 от ЗДДС регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

В Плюс Минус е заложено фактурите да не влизат в дневниците по ДДС за текущия период, когато са минали повече от 12 данъчни периода от данъчния период, през който е възникнало правото на приспадане на ДК. Може да се обърнете към съответната институция, относно коректното отразяване на промяната на фактурата в дневниците.

Добави отговор