Корекция за отделно лице в Декларация 1 и 6 Въпрос на katedy 2635 видян

Налага се да се подаде коригираща декларация 1 и 6 за едно лице във фирмата- как става това?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-01-04 2 - Беше ли полезен отговорът?
Коригиращ файл на декларация обр. 1 се формира от Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6 / Декл. обр. 1 – корекция само за маркираните.
Ако коригиращата декларация обр. 6 в намаление е необходимо: Операции/ Декларации обр. 1 и обр. 6/ Декларация обр. 6. Посочват се същите дати като тези, които са посочени във вече подадената декларация. Преди да се изведат данните от падащото меню за Код корекция се избира ДА. Декларацията се извежда и записва.
Ако коригиращата декларация обр. 6 в увеличение е необходимо: Операции/ Декларации обр. 1 и обр. 6/ Декларация обр. 6. Посочват се същите дати като тези, които са посочени във вече подадената декларация. Данните се извеждат. В декларацията се избира бутон Корекция и сумите се заменят само с разликата в увеличение.
user-photo
katedy на 2018-01-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
Какъв е начина за корекция на стар период за горния въпрос?
user-photo
Плюс Минус на 2018-01-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
Ако сте в законовия срок за подаване на корекция, корекцията се извършва по описания по-горе начин.
Ако срокът е изтекъл е необходимо да се обърнете към съответната институция за издаване на предписание.

Добави отговор