Корекция декл.1 Въпрос на albena.pavlova 1012 видян

Лице, назначено на 18.08.2016 със стаж 28дни. От 06.03 до 19.03 е в болнични - 3 дни за сметка на работодателя, останалите ги изчислява без право на обезщетение. Лицето напуска на 26.03.2017. След предписание на НОИ трябва да се извърши корекция в Д1, тъй като се оказва, че лицето има верочтно по голям стаж и трябва да има дни в общо заболяване - 7. Как да се коригира картона на лицето, така, че да се корегира и Д1?

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-09-12 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да бъде записана коректна декларация обр. 1 е необходимо:
- в картона на лицето в поле Осиг. стаж се попълва осигурителният стаж на лицето;
- в Операции / Отсъствия отсъствието без обезщетение се изтрива;
- в Операции / Заплати записаната заплата за месеца се изтрива с бутон Изтрий;
- в Операции / Отсъствия се въвежда отсъствието с код 3 - Общо заболяване;
- в Операции / Заплати се записва заплатата за лицето с бутон Запиши;
- от Операции / Декларации обр. 1 и обр. 6 / Декларация обр. 1 корекция само за маркираните се формира коригиращата декларация.

Добави отговор