Корекция вид осигурен Въпрос на Katya 414 видян

При проверка от НОИ се налага корекция за прекъсване на осигуряването за минал месец за 2 дни на осигурено лице. Как се процедира в програмата ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-10-18 1 - Беше ли полезен отговорът?
В този случай е необходимо:
- За да се прекъсне осигуряването да се въведе съответното отсъствие. В програмата отсъствията, които прекъсват осугуряването са с код 08, 09, 30, 31, 37.
- След като се въведе отсъствието в месеца за който ще се коригират данните в екран Заплати се избира бутон Запиши (не се избира бутон Автоматично начисляване)
- За да се формира коригираща декларация 1 се избира меню Операции / Декларации обр.1 и обр.6 / Декл.обр.1 – корекция – само за маркираните.
- За Декларация образец 6 ако сумите ще бъдат в намаление преди да се изведе декларацията в падащото меню Код корекция се избира ДА.

Добави отговор