Корекция ЕКАТТЕ Въпрос на albena.pavlova 847 видян

Как трябва да се подаде уведомление за грешно подадено ЕКАТТЕ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-10-27 2 - Беше ли полезен отговорът?
Корекция на грешно деклариран код по ЕКАТТЕ се извършва с подаване на уведомление с код корекция.
- Ако се подава корекция на ЕКАТТЕ декларирано с ТД след 01.04.2017 е необходимо да се преотвори записаният трудов договор от Справки / Личен състав / Издадени документи. В поле Код корекция се избира 1 - корекция, прави се промяна на кода по ЕКАТТЕ и документът се презаписва. На въпроса за Желаете ли документът да фигурира като неподаден в НАП? отговаряте положително. От Операции / Уведомления за ТД се формира коригиращото уведомление.
- Ако се подава корекция на ЕКАТТЕ декларирано с автоматично генерирано уведомление от програмата е необходимо да се въведе ДС за служителя. В поле Код корекция се избира 1 - корекция, въвежда се правилният код по ЕКАТТЕ, за Вид промяна се посочва Работното място, за дата на документа 01.04.2017 и документът се записва. От Операции / Уведомления за ТД се формира коригиращото уведомление.

Добави отговор