Консигнация Въпрос на mimi_v 1118 видян

Използвам Счетоводство Професионал. С какви документи мога да отчитам дадени стоки на консигнация и, съответно, отчетените продажби от консигнатора? Съгласно ЗДДС трябва да начисля ДДС при предоставянето на стоката, без да се прехвърля собственоста. При отчета на продажбите трябва да отразя приход от продажби и да изпиша отчетната стойност, но без да начислявам ДДС, тъй като вече е начислено. С какви документи и операции мога да отразя тези сделки в програмата.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-05-05 1 - Беше ли полезен отговорът?
Всички документи и справки, свързани с консигнациите, са достъпни само в модул Склад.
Моля, свържете се с обслужващия Ви офис за изясняване на случая.

Добави отговор