Кога се подава код корекция и кога заличаване на декларация 1? Въпрос на НАП 40031 видян

 Кога се подава код корекция и кога заличаване на декларация 1?

1 Отговора

user-photo
НАП на 2012-02-12 93 - Беше ли полезен отговорът?
1. <strong>Код корекция</strong> - попълва се буква "К", когато:
- се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
- са изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, ДЗПО, фонд ГВРС. В тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация.
Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице с попълнени различни кодове в т. 12 "Вид осигурен" и се налага да се коригира една от декларациите, едновременно с коригиращата декларация се подават отново и другите; с код корекция "К" не се коригират данните в т. 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2);

2. <strong>Код заличаване</strong> - попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация; в тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията. Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице с попълнени различни кодове в т. 12 "Вид осигурен" и се налага да се заличи една от декларациите, едновременно със заличаващата декларация се подават отново и другите.

В общия случай, при необходимост от корекции, принципът е следния:
- При подадени две декларации с редовни данни следващата е с код корекция;
- При подадени първа редовна и втора коригираща декл.1 се подава една заличаваща и следващата е с редовни данни;

В <strong>Плюс Минус</strong>:
- за подаване на декларация 1 с <strong>код корекция "К"</strong> се използват функциите : Операции/Декларации обр.1 и обр.6/Декл.обр.1-корекция - само за маркираните
- за подаване на декларация 1 с <strong>код заличаване "З"</strong> се използват функциите : Операции/Декларации обр.1 и обр.6/Декл.обр.1-изтриване

Добави отговор