Клониране на служител Въпрос на msariyska 1334 видян

В списъка на служителите има записан служител с трите си имена , след тях долна черта и 20140908

Заварено положение. Например ИВАН АСЕНОВ ДИМИТРОВ_20140908

От 01.07.2017 има промяна на заплатата. Направила съм клониране от 01.07.2017. Врезултат се получи стар картон

ИВАН АСЕНОВ ДИМИТРОВ_20140908_20170701

и нов картон ИВАН АСЕНОВ ДИМИТРОВ_20140908

Променям данните в новия картон.Записвам ги. Всичко е коректно.

Но при изготвяне на фишове на служител или общо, при изготвяне на ведомост и др.справки по заплатите, при изготвянето на които се визуализира меню с "чек бутончета", с възможност за различен избор, според потребностите и желанията на работещия и с автоматично поставени "чекчета" срещу "Извеждай само лицата със сума за получаване" и "Обединяване данни от клонирани служители", въпросното лице ИВАН АСЕНОВ ДИМИТРОВ_20140908 не се включва в справките, не му се генерира фиш.

След премахването на "чекчето" срещу "Обединяване данни от клонирани служители", фишът за лицето се извежда и съответно лицето се включва в изготвяните справки.

Какво трябва да се направи, за да не се налага винаги да се съобразявам с това и въпросното лице да фигурира в справките, така, както и останалите служители.

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-07-14 1 - Беше ли полезен отговорът?
Mоля, свържете се с обслужващия Ви офис за отстраняване на проблема.

Добави отговор