Как се извеждат издадените документи по партньори в Осчетоводени документи? Въпрос на Плюс Минус 734 видян

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 1 - Беше ли полезен отговорът?
Натиснете бутона Печат в Осчетоводени документи. В екрана с настройките на справката има падащо меню, в което се избира По хронология/По партньори. Отделно, има много допълнителни настройки и филтри за извеждане. Повече може да научите от помощната информация към документа.

Добави отговор