Как се документира в Плюс минус изкупуването на вторични суровини? Въпрос на Плюс Минус 852 видян

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 0 - Беше ли полезен отговорът?
В този случай, в Плюс Минус за документиране на придобиване на стоки и услуги по приложение № 2 към глава 19 "а" от ЗДДС се използва:
- Покупко - изплащателна сметка /тип -ПИ и файл PokupkoIzplSm.xls/ - за заприхождаване на отпадъците и начисляване на окончателен данък по чл. 38, ал. 10 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
- Протокол по чл.117 от ЗДДС /тип -П и файл ProtokolES1.xls/ - за начисляване на ДДС . В този случай, когато доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени, начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на общ протокол за всички доставки, за които данъка е станал изискуем през съответния данъчне период. Протоколът се издава на последния ден на данъчния период.

Добави отговор