Как се документира в Плюс Минус доставка по чл. 163а от ЗДДС? Въпрос на Плюс Минус 2019 видян

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 4 - Беше ли полезен отговорът?
Използва се документ Фактура продажба с тип -ФЕ и файл facturam7.xls. Типа на сделката е "Дост. по прил.2 към глава 19", а основание за нулева ставка или неначисляване на ДДС - "чл.163а, ал.2 от ЗДДС. Документа следва да намери отражение в регистъра “Дневник за продажбите” както следва: 1/данъчната основа на тези доставки се посочва в колона 11 - "Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20%, вкл. Доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната". 2/за начислен ДДС за същите доставки в колона 12 "Начислен ДДС 20%" не се посочва стойност; 3/общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС в колона 9 "Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС" се посочва данъчната основа на тази доставка.”

Добави отговор