Как се анулира фактура покупка или продажба в следващ месец в Плюс Минус? Въпрос на Плюс Минус 2452 видян

Как се анулира фактура покупка или продажба в следващ месец в Плюс Минус?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-09-14 17 - Беше ли полезен отговорът?
За да се анулира фактура покупка или продажба в следващ месец в Плюс Минус, трябва да се изпълнят следните действия:
1) От екран Осчетоводение документи /стартира се от меню Операции/Осчетоводени документи/ се отваря предварително осчетоводената фактура, която ще се анулира.
2) В поле Месец се въвежда месеца, в който трябва да бъде отразена анулираната фактура в дневниците по ДДС.
3) Проверяват се счетоводните статии и вида на плащането и се избира бутон Анулиране. В програмата се запомня документ с тип +ФЕА или съответно -ФЕА със стойности обратни по знак на първоначалната фактура.
4) В Сервиз/Настройка на параметрите/Документи и отчети се добавя съответно тип +ФЕА в Дневник покупки, или -ФЕА в Дневник продажби.
Забележка! Описанието е валидно за версия 6.999.7 и следващи. За предишни версии въпроса е изяснен тук http://plusminus.com/bg/answers/319/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81.

Добави отговор