Как да попълня данните в картона на служител-чуждестранно лице и има ЛНЧ, а не ЕГН? Въпрос на Плюс Минус 767 видян

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 1 - Беше ли полезен отговорът?
Поставете отметката ЛНЧ, и въведете номера в полето за ЕГН. След това в полето "Дата" попълнете датата му на раждане във формат дд.мм.гггг

Добави отговор